HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU VE YARATTIĞI CEZASIZLIK ALGISI

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 231. Maddesi ile “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)” kurumu hukuk sistemimizde varlık kazanmıştır. HAGB ile ilgili olarak toplumda bir cezasızlık algısı söz konusu olduğunu ve bu algının mağdur ve yakınlarının psikolojisinde yarattığı yıkım kadar sanık üzerinde de cezanın amacını gerçekleştirmeyi önleyen bir durum yarattığını uygulamada görmekteyim. HAGB kurumunun hangi koşullarda…
Devamı