ELİF MERİÇ

AVUKATLIK & DANIŞMANLIK

Biz uluslararası vizyon sahibi kurumsal bir hukuk bürosuyuz. Hesap verirlik, objektiflik, etkinlik ve verimlilik temel hizmet ilkemizdir.  Amacımız müvekkillerimize her zaman en yüksek kalitede hizmet vermektir. Hukuk büromuzda hesap verilebilirlik, güvenilirlik, kişisel verilerin gizliliği temel alınarak çalışmalarımız yürütülmektedir. 

Yerli ve yabancı müvekkillerimizin tüm hukuki ve bürokratik iş ve işlemleri hususunda gerektiğinde diğer meslek grupları ile ortak çalışmalar yürüterek avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. 

yanınızdayız 


Alanında uzman kadromuzla İzmir başta olmak üzere, Türkiye’deki diğer hukuk büroları ile ortak çalışmalar yürüten kurumsal bir büroyuz. 

Hedefimiz müvekkillerimize her zaman en yüksek kalitede hizmeti sağlamaktır. Çünkü biz müvekillerimizin başarılarını kendi başarılarımız olarak görür, bu doğrultuda hizmetlerimizi yürütürüz.

BİZE ULAŞIN –>
VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU

Türkiye’de taşınmaz satın almak isteyen yabancılara hukuki danışmanlık hizmeti, Taşınmaz satın alarak istisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanılması, Şirket kurarak istisnai yolla …

ŞİRKETLER HUKUKU

Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti, Şirket kurma, şirket sözleşmesinin hazırlanması ve sair işlemler, pay sahipliği sözleşmeleri ile sürecin kontrol altına alınması ve …

GAYRİMENKUL, KİRA VE İNŞAAT HUKUKU

Tapu kaydının düzeltilmesi davası, Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası …

ENERJİ HUKUKU

Enerji projelerinin hazırlanması, bu kapsamda teknik ve hukuki due diligence, Başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) nezdinde olmak üzere gerekli idari izinlerin alınması …

TAZMİNAT HUKUKU

Trafik kazası kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası, Haksız fiil kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası, Sözleşmelerden doğan alacak, kazanç kaybı ve diğer maddi ve manevi …

MEDENİ HUKUK

Mal rejimi değişikliği(Evlilik sözleşmesi) yapılması, Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası, Çekişmeli boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, Boş nafaka, velayet, maddi ve …

MİRAS HUKUKU

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname hazırlanması, Mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her…

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Şirket ana sözleşmeleri hazırlama, Ana sözleşme değişiklikleri yapma, İş sözleşmeleri hazırlama, Barter sözleşmeleri hazırlama, Reklam sözleşmeleri hazırlama, Alım-satım …

SİGORTA HUKUKU

Trafik kazası dolayısıyla meydana gelen maddi ve manevi tazminat talepleri, Araç hasar değer kaybı talepleri, Söz konusu süreçlerin yürütülmesinde sigorta şirketine başvuru…

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Şirketlere/kurumlara özel kişisel veri envanteri hazırlanması, Verbis kayıt ve bildirim aşamalarının şirkete/kuruma özel olarak gerçekleştirilmesi, Veri minimizasyonu çalışmalarının…

İŞ HUKUKU

İş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi, Rekabet yasağı sözleşmesinin hazırlanması, İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, İhtiyari veya zorunlu…

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İptal davaları ve yürütmenin durdurulması talepleri, Tam yargı (tazminat) davası, Vergi cezalarına itiraz, Vergi cezalarının iptali davası, Trafik cezaları ve diğer idari cezalara itiraz ve iptal…

CEZA HUKUKU

Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, İnfaz hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümü, Cezaevi görüşmeleri ve cezaevi uygulamaları dolayısıyla meydana gelen problemlerin çözümü, Ağır Ceza veya Asliye…