HAKKIMIZDA

Bilgi Güvenliği Politikamız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) Kapsamında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

 

Avukat Elif MERİÇ Kimdir?

Avukat Elif MERİÇ, 1995 -İzmir doğumludur. İzmir Konak Anadolu Lisesi’nden 2013 yılında mezun olduktan sonra, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinden 2017 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında yaptığı avukatlık stajının ardından kurduğu hukuk bürosuyla 2019 yılından beri İzmir Barosuna kayıtlı olarak güvenilir kadrosu ile birlikte hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini ağırlıklı olarak İzmir’de olmak üzere tüm Türkiye’de yürütmektedir. Elif MERİÇ 2016 yılında Yasa-Der Eğitim Faaliyetlerine katılmış, 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde Uzlaştırma Eğitimi almıştır. 2021 yılında İzmir Barosu Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimine katılmıştır. 2019 yılından itibaren İzmir Barosu CMK biriminde görev almış, halen İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Çocuk Hukuku, Tazminat Hukuku, Aile Hukuku alanlarında yayımlanmış makaleleri bulunan Elif MERİÇ, söz konusu alanlarda aktif olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Avukat Elif MERİÇ, kurduğu avukatlık bürosuyla Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tazminat Hukuku ve Medeni Hukuk başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerine, gerekli olması halinde tercüman vasıtası ile diğer dillerde hizmet vermek suretiyle gerçekleşmektedir. Avukat ve müvekkil ilişkisi dürüstlük temeline oturan karşılıklı güven ilişkisi üzerine kuruludur. Avukat Elif Meriç Hukuk Bürosu, hukuku dayanak alan avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasındaki mesleki ilkelere riayet ederek faaliyetlerini yürütür.