MESLEK İLKELERİ

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri:

Mesleki Sırlara Riayet ve Gizlilik Esası: Sır saklama ve gizlilik avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Elif Meriç Hukuk Bürosunda Birleşmiş Milletler Havana Avukatlık Kuralları, Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesi hassasiyetle uygulanmaktadır. Müvekkillerimize ait kişisel veriler mesleki sır ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kaydedilmekte üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

    Bağımsızlık: Avukatlık mesleği hak arama özgürlüğünün yapı taşıdır. Avukatlık mesleğinin yürütülmesi esnasında bağımsızlık hak savunulması için etkin bir hukuki bilgi kadar önem taşımaktadır. Hukuk büromuzda avukatlık mesleği tüm özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarına karşı bağımsızlık esası içerisinde yürütmektedir. Elif Meriç Hukuk Bürosu, müvekkillerinin haklarını savunurken bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin en önemli unsurlarından biri olarak benimsemiştir ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmektedir.

    Şeffaflık: Avukatlık mesleği kişilerin haklarının savunulması konusunda hayati öneme sahip olup avukata danışılan konular vatandaşlar için oldukça hassas mevzular teşkil etmektedir. Hukuk büromuzda avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerimizin icrası esnasında takibi yapılacak iş veya davanın süreçleri ve muhtemel gidişatı ile sonucu hakkındaki hukuki görüşümüz müvekkile aktarılmaktadır. Elif Meriç Hukuk Bürosunda vekaleten yürüttüğümüz işlerin takibi esnasında müvekkillerimiz süreç hakkındaki gelişmelerden düzenli aralıklarla haberdar edilmektedir.