TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU

  • Trafik kazası kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası,
  • Haksız fiil kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası,
  • Sözleşmelerden doğan alacak, kazanç kaybı ve diğer maddi ve manevi tazminat davası,
  • Malpraktis (Hekim hatası) dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davası,
  • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu ihlali sebepli maddi ve manevi tazminat davası,
  • Nişanın bozulması dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davası,
  • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.