SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

  • Şirket ana sözleşmeleri hazırlama,
  • Ana sözleşme değişiklikleri yapma,
  • İş sözleşmeleri hazırlama,
  • Barter sözleşmeleri hazırlama,
  • Reklam sözleşmeleri hazırlama,
  • Alım-satım sözleşmeleri hazırlama,
  • İnşaat sözleşmeleri hazırlama,
  • Kira sözleşmeleri yapma değişiklik önerme ve daha pek çok alanda gerek duyulabilecek sözleşmelerin hazırlanması,
  • Taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli noktaların düzeltilmesi,
  • Sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine haksız bir sonuç doğurabilecek hususların, konuların tespiti,
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması,
  • Hukuki danışmanlık, sözleşme hazırlanması, iş ve dava takibi.