ŞİRKETLER HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

  • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
  • Şirket kurma, şirket sözleşmesinin hazırlanması ve sair işlemler, pay sahipliği sözleşmeleri ile sürecin kontrol altına alınması ve ortaklar arası ilişkinin tesisi, 
  • Ticaret sicilinde tescil, tadil ve terkinlerin gerçekleştirilmesi gibi işlemler, 
  • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
  • Rekabet hukukuna dayalı dava ve diğer hukuki yardım talepleri,
  • Şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri,
  • Şirketlerin sona ermesi, tasfiyesinin yapılması, gerekliyse iflas, iflas erteleme, konkordato gibi hukuki süreçlerinin yürütülmesi,
  • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
  • Hukuki danışmanlık.