MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
  • Vasiyetname hazırlanması,
  • Mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
  • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın ihlalinden kaynaklanan tenkis davası,
  • Veraset ilamı çıkarılması,
  • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
  • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.