İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
  • Rekabet yasağı sözleşmesinin hazırlanması,
  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
  • İhtiyari veya zorunlu arabuluculuk süreçlerinin takibi,
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan başta haksız feshe dayalı alacak ve tazminat davası,
  • İşe iade davaları,
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Hizmet tespiti davası,
  • Sendikal tazminat davası,
  • Avukatlık danışma hizmetleri, dilekçe yazımı.