İDARE VE VERGİ HUKUKU

İDARE VE VERGİ HUKUKU

  • İptal davaları ve yürütmenin durdurulması talepleri,
  • Tam yargı (tazminat) davası,
  • Vergi cezalarına itiraz,
  • Vergi cezalarının iptali davası,
  • Trafik cezaları ve diğer idari cezalara itiraz ve iptal davası,
  • Gümrük vergi ve cezalarına karşı itiraz ve iptal davası.