GAYRİMENKUL, KİRA VE İNŞAAT HUKUKU

GAYRİMENKUL, KİRA VE İNŞAAT HUKUKU

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • Haksız işgal tazminatı(ecrimisil) davası,
 • Önalım, alım ve geri alım davası,
 • Ortaklığın giderilmesi(izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Aile konutu şerhi konulması,
 • İntifa, oturma hakkı, rehin, kaynak, mecra ve diğer sınırlı ayni hakların tesis edilmesi işlemleri,
 • Önalım, alım ve geri alım sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi, bu sözleşmeye dayalı tapu tescil ile sözleşmeye aykırılık davası,
 • Kira ve hasılat kirası sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi, tapuya tescil süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ihlali davaları,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Hukuki danışmanlık.