ENERJİ HUKUKU

ENERJİ HUKUKU

  • Enerji projelerinin hazırlanması, bu kapsamda teknik ve hukuki due diligence,
  • Başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) nezdinde olmak üzere gerekli idari izinlerin alınması,
  • Enerji Hukuku alanında faaliyet gösterecek ortak girişim ve şirket kurma; finansman sağlama,
  • Güneş enerji santrali kurulum, enerji dağıtım ve satış sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Hukuki danışmanlık.